Josef Ehm

1909 (Habartov) - 1989

Pocházel z Habartova v severozápadních Čechách, vyučil se v Poděbradech portrétním fotografem v ateliéru Karla Podlipného. Pracoval u fotografa Viléma Strömingera na pražských Vinohradech, také ve Foto Deyl v Pardubicích a následně ve Foto Karel Stehlík nazpět v Praze, kam se vrátil po vojenské službě v roce ´33. Pracoval krátce také jako rentgenový technik na 1. chirurgické klinice UK v Praze.

Ve svých 25 letech byl přijat jako odborný učitel do Státní grafické školy jejím tehdejším ředitelem Ladislavem Sutnarem. Se svými žáky zhotovil fotografický doprovod ke knize Josefa Cibulky Kostel sv. Jiří na hradě Pražském a vydal zásadní knihu Fotografie vidí povrch, první svazek z edice Fotografovaný svět, kterou připravovali L. Sutnar a Jaromír Funke. S J. Funkem rediguje Ehm časopis Fotografický obzor, a to až do 40. let.

 

Jistým zlomem ve vnímání fotografie v Československu se stala Mezinárodní výstava fotografie v Mánesu, uspořádaná roku 1936. Josef Ehm se expozice zúčastnil, o rok později se ve stejné výstavní síni prezentoval na Celostátní výstavě fotografů odborníků. Stal se členem Spolku výtvarných umělců Mánes a podílel se na založení fotografické sekce Svazu českých výtvarných umělců.

Pomocí fotografií ilustruje dvě publikace pojednávající o odkazu sochaře Josefa Václava Myslbeka. Roku ´46 vyšla kniha s názvem Moderní česká fotografie s předmluvou Karla Teigeho obsahující fotografie Josefa Ehma, Jaromíra Funkeho, Josefa Sudka, Miroslava HákaKarla Plicky. Každé dvě fotografie jednoho autora byly vždy signované.

 

Experimentoval s fotografickými technikami, jako jsou tzv. Sabatierův efekt (pseudosolarizace) a fotogramy.

 

Účastnil se mezinárodních výstav fotografie v Paříži, Boloni, Polsku, Kodani v USA aj. K pedagogické činnosti se vrátil ještě v 60. letech na Filmové akademii múzických umění.

Zdroj:

Jiří Mašín: Josef Ehm, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha, 1961

SAATCHI
SAATCHI 2
serpentine 1
SAATCHI 2
© Provozovatel: Internet Art, s.r.o., Grafický návrh Dominik Hejbal, 2014
TATE MODERN
science museum