František Drtikol (zdroj: Galerie Františka Drtikola Příbram)

František Drtikol (zdroj: Galerie Františka Drtikola Příbram)

František Drtikol

1883 (Příbram) - 1961 (Praha)

Fotograf světového významu, Fráňa Drtikol, pocházel z Příbrami, města s významným poutním místem Svatou Horou. Po obecné škole zběhl z gymnázia do učení ateliéru fotografa Antonína Mattase. Dále studoval v Mnichově, líhni secesního slohu, na Učební a výzkumném ústavu pro fotografii. Na mezinárodní výstavě fotografie v Mainz byl oceněn bronzovou medailí.

 

Do svého prvního zaměstnání v ateliéru nastupuje v Karlsruhe, následně působí ve švýcarském Churu a poté zpět v českém Trutnově. V Čechách fotografuje krajinu, místní stříbrné doly a horníky. K technikám ušlechtilých tisků přispěl patentem techniky půltónové fotolitografie, pomocí níž tisky rozmnožoval.

 

Ve vojenské službě rakousko-uherské armády pak pravděpodobně pouze kreslil a maloval. Po vojně si v rodném městě otevřel první ateliér, ale brzy se stěhuje do Prahy, kde spolu s Augustinem Škardou otevírá ateliér na rohu Vodičkovy a Jungmannovy ulice. Roku 1911 sdružení Artěl vydává první soubor olejotisků Z dvorů a dvorečků staré Prahy. Vznikají tu tzv. čisté fotografie portrétů českých osobností v čele s prezidenty T. G. MasarykemE. Benešem, umělci L. Janáčkem, B. Martinů, P. Valéry, E. Destinnovou, aj.

 

Ateliér překonal období první světové války a sídlil zde až do roku 1935. Jedním z prvních Drtikolových žáků se stal Jaroslav Rössler a jeho žena Gertruda Fischerová.

 

Mimo výtvarnou tvorbu se věnoval filosofii a náboženstvím, především východním. Překládal budhistické texty a jako první u nás se zabýval tibetským budhismem. Byl členem Theosofického spolku a přítelem zakladatele antroposofie Rudolfa Steinera.

 

Po roce 1921 vytváří převážně bromostříbrné fotografie a používá v kompozicích s modelkami geometrické útvary, pomocí nichž dosahuje dynamičtější formy, pracuje pak nejvíce s tanečnicemi. S tanečnicí Ervínou Kupferovou se oženil a měl dceru. Na mezinárodní výstavě moderních a dekorativních umění v Paříži roku '25 získal Grand Prix a další hned v Turíně. Roku '28 v Paříži pak vychází jeho slavné akty.

 

S vyhraněným názorem na dobovou fotografii vstupuje do umělecké besedy spolu s Jaromírem Funkem. Pouští se i do výroby pozoruhodných dekorativních předmětů, zejména osvětlení. Jeho fotografické práce se pomalu oprošťují od reálných modelů, Drtikol používá vlastní subtilní siluety figur a pracuje stále důkladně se světlem, inspirován také japonskými svitkovými obrazy. V roce 1935 fotoateliér ve Vodičkově ulici definitivně zavírá a stěhuje se na Spořilov, nadále se fotografií už nezabývá. Věnuje se jen malbě, ale především meditacím a józe. Po roce '40 odkazuje tvorbu Uměleckoprůmyslovému muzeu, žení se se svojí žačkou Jarmilou Rambouskou a společně vstupují do Komunistické strany, jejíž základní idea zřejmě z části připomínala některé budhistické principy.

Zdroj:

Moucha Josef: František Drtikol, Torst, Praha, 2007

Vladimír Birgus, Antonín Braný: František Drtikol, Odeon, Praha, 1988

Galerie Františka Drtikola Příbram - http://www.galerie-drtikol.com/

SAATCHI 2
SERPENTINE fountain
SAATCHI 2
SAATCHI
© Provozovatel: Internet Art, s.r.o., Grafický návrh Dominik Hejbal, 2014
TATE MODERN
science museum