Erich Einhorn, Za manéží

Za manéží

Autor: Erich Einhorn

1958

28 cm x 25 cm

soukromá sbírka - neprodejné

Další díla autora

Za manéží
SAATCHI
SERPENTINE fountain
SAATCHI
SAATCHI 2
© Provozovatel: Internet Art, s.r.o., Grafický návrh Dominik Hejbal, technické zpracování AG25, s.r.o., 2014
TATE MODERN
science museum