Seznam děl

fotografie na plátně

Cyklus Nohu máš přes nohu.. 3Cyklus Nohu máš přes nohu.. 4Cyklus Nohu máš přes nohu.. 2Cyklus Nohu máš přes nohu.. 5Cyklus Nohu máš přes nohu.. 1
serpentine 1
SAATCHI 2
SERPENTINE fountain
SAATCHI 2
© Provozovatel: Internet Art, s.r.o., Grafický návrh Dominik Hejbal, technické zpracování AG25, s.r.o., 2014
TATE MODERN
science museum