Intermedia

Intermediální tvorba v oblasti umění představuje volný pohyb mezi médii. Umění je tak vyjadřováno různými formami - od klasické tvorby obrazu, soch, přes videoart, počítače, instalace různých objektů až po zapojení hudební, literární, divadelní formy tvorby, architektury apod. Vždy se jedná o promítnutí jedné konkrétní disciplíny do tvorby uměleckého díla. V případě, že se v díle prolínají různé disciplíny, pak mluvíme o multimedíální tvorbě.

SAATCHI
SAATCHI
SAATCHI 2
SERPENTINE fountain
© Provozovatel: Internet Art, s.r.o., Grafický návrh Dominik Hejbal, 2014
TATE MODERN
science museum