O nás

Galerie českého umění vznikla jako internetová galerie, která je součástí projektu na podporu mladé generace začínajících umělců.

 

Jsme přesvědčeni, že umění je odrazem kultury země a má smysl jeho rozvoj jakkoli podporovat. Vnímáme, že mladí umělci mnohdy nemají příliš reálných šancí se po ukončení studia živit právě uměním, a tak se ztrácí dynamika rozvoje umění a samotný zájem o něj.

 

Projektem tak chceme přispět k tomu, aby zástupci nové generace umělců měli možnost se umění i nadále věnovat a prezentovat se svými díly širší veřejnosti, potenciálním investorům, a to i méně tradičními způsoby mimo klasické galerie. Současně tím tak usilujeme o přiblížení umění širším masám veřejnosti, které mají šanci začít vnímat hodnotu umění a považovat ho za tradiční součást naší kultury.

 

V internetové galerii naleznete díla prvních spolupracujích umělců z řad studentů nebo absolventů prestižních uměleckých škol. Díla studentů a absolventů do 5ti let po ukončení studia jsou prodávána za cenu určenou umělcem, která je navýšena pouze o nezbytný manipulační poplatek k pokrytí nákladů na provoz galerie. Všechna díla je vždy možné vidět před nákupem i osobně.

SERPENTINE fountain
SAATCHI 2
SAATCHI 2
SAATCHI
© Provozovatel: Internet Art, s.r.o., Grafický návrh Dominik Hejbal, 2014
TATE MODERN
science museum